• Sponsorzy i Patroni International Medical Congress of Silesia 20171

 • Sponsorzy i Patroni International Medical Congress of Silesia 20172 2017

 • Sponsorzy i Patroni International Medical Congress of Silesia 2017
  3 2017

 • Sponsorzy i Patroni International Medical Congress of Silesia 20174 2017

 • Sponsorzy i Patroni International Medical Congress of Silesia 2017
  5 2017

 • Sponsorzy i Patroni International Medical Congress of Silesia 20176

 • Sponsorzy i Patroni International Medical Congress of Silesia 20177 2017

 • Sponsorzy i Patroni International Medical Congress of Silesia 20178 2017

 • Sponsorzy i Patroni International Medical Congress of Silesia 2017
  9 2017

WALNE ZEBRANIE STN 2017

Szanowni Państwo,

 

Działając na podstawie Uchwały nr 18/2017 Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mam zaszczyt zaprosić do udziału w Walnym Zebraniu Członków STN SUM w Katowicach, które odbędzie się w dniu 21.11.2017 r. o godzinie 16.00 w Sali 113 w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM ul. Medyków 8B w Katowicach Ligocie.

Zarząd STN SUM w Katowicach przypomina, iż na podstawie
§13 ust. 8 pkt. 1 Statutu STN „do Obowiązków Przewodniczącego SKN-u należy uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków STN. W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się na Walnym Zebraniu Członków wyznacza swojego zastępcę spośród członków SKN-u”. 

Uprzejmie prosimy o stawienie się na Walne Zebranie Członków STN SUM w Katowicach wraz z legitymacją studencką o godzinie 15.30. Każdy Członek uprawniony do głosowania otrzyma elektroniczny pilot w celu usprawnienia przebiegu obrad. Osoby, które chciałyby kandydować do Zarządu STN SUM w Katowicach ze względów organizacyjnych prosimy o informację do 19.11.2017 roku.

Obecność Przewodniczących Studenckich Kół Naukowych obowiązkowa. W związku z powyższym osoby uczestniczące w Walnym Zebraniu Członków STN SUM w Katowicach otrzymają usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach odbywających się w czasie trwania zebrania.

Zapraszamy serdecznie

Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci,Studenci.

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach 01-03 grudnia 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnicy Konferencji mogą prezentować prace o tematyce medycznej lub przyrodniczej. Na Konferencji akceptowane są prace: przeglądowe, badawcze, poglądowe lub opis przypadku. Każdy z prezentujących otrzyma możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach, publikacji punktowanej przez MNiSW (7 pkt) oraz współpracy z wydawnictwami. Przyznanych zostanie ponad 28 nagród.

Zapraszamy do rejestracji, która jest już możliwa. Rejestracja do 3 listopada 2017r. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w Lublinie.


Z  wyrazami szacunku

Komitet Organizacyjny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.konferencjalublin.pl
www.facebook.com/konferencjalublin

 

International Conference of Natural and Medical Sciences: Young Scientists, PhD Students, Students

The Conference with training workshops will be held on 1-3 December 2017in Lublin Conference Centre in Lublin. The event is addressed to young scientists up to 35 years of age, students, and PhD students ofnatural and medical sciences.

Participants of the Conference may present works about medicine or nature. The following formats will be accepted: review, research, meta-analysis, illustrative, orcase study, which concern medical science and/or natural science. Articles may be presented in the following languages: Polish,English, Ukrainian, Russian, Belarusian.

Every presenting participant will be able to participate in free training workshops,publish the work and to cooperate with publishing companies.

Weinvite you to register, what is possible till November 3rd.


Your ssincerely,

Organizing Committee
http://www.conferencelublin.com/
http://facebook.com/conferencelublin

 

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla

Drogie koleżanki, drodzy koledzy.

W roku 2017 po raz kolejnyy odbędzie się przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pod nazwą: "Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla".

Wnioski o przyznanie można składać do Rektora Uczelni w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Wnioski zgłoszonych kandydatów będą opiniowane przez Komisję Nagród Wydziału Nauk Medycznych PAN, a następnie zostaną poddane głosowaniu i rozpatrzone na jesiennym Zebraniu Plenarnym Wydziału.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej:

https://instytucja.pan.pl/index.php/regulaminy-i-wnioski-wydzialu-v

Regulamin oraz wniosek dostępne poniżej:

Regulamin

Wniosek

SZKOLENIA BLS AHA - PROJEKT POWER

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Gorąco zachęcamy do udziału w kursach pierwszej pomocy z zakresu BLS organizowanych w ramach projektu POWER.
Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma oficjalny imienny certyfikat American Heart Association uznawany obecnie w ponad 70 krajach na świecie.

 

facebook

MEDtube2

 

biotechnologia-logo

 

  

top dlastudenta 2