Kontakt

Studenckie Towarzystwo Naukowe
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

zarzad.stn.sum@gmail.com