Kurator STN SUM

prof. dr hab. n. med. Michał HOLECKI

KIEROWNIK
Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

prof. dr hab. n. med. Michał HOLECKI

Head of Department 
Department of Internal Medicine, Autoimmune and Metabolic Diseases
Faculty of Medical Sciences in Katowice
Medical University of Silesia, Katowice, Poland
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice