Dofinansowanie

DOFINANSOWANIE Z PRELIMINARZA STN SUM

Studenckie Towarzystwo Naukowe przyznaję dofinansowania na wyjazdy studentów na konferencje naukowe. Przyznane środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty zjazdowej (do 100%), a także koszty noclegów i przejazdów (do 50%). Student może otrzymać w ciągu roku akademickiego maksymalnie trzy dofinansowania wyjazdów. Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora SUM wnioski muszą być złożone maksymalnie 21 dni przed planowanym wyjazdem. Szczegółowe zasady (w tym maksymalne kwoty dofinansowania) można odnaleźć w dokumentach poniżej.

Uchwała nr 5/2024 Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 27 lutego 2024 w sprawie zmiany Regulaminu Rozdziału Środków Przeznaczonych na Dofinansowanie Wyjazdów Naukowych Studentów w roku kalendarzowym 2024

Zarządzenie nr 247/2018 z dnia 21.12.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzania zasad udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wzory dokumentów:
Wzór wniosku o udzielenie zgody na wyjazd studenta
Wzór rozliczenia kosztów wyjazdu studenta
Wzór wniosku o dokonanie opłaty zjazdowej

DOFINANSOWANIE Z METROPOLITALNEGO FUNDUSZU WSPIERANIA NAUKI

Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 10.02.2023 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Załącznik do Zarządzenia 18/2023

Wykaz konferencji – stan na dzień 11.02.2023

Logo Metropolii (do pobrania)

pl_PLPL