Studenckie Towarzystwo Naukowe

Studenckie Towarzystwo Naukowe jest organizacją studencką, która zrzesza koła naukowe działające przy każdym z pięciu wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Celem STN jest koordynacja działalności Studenckich Kół Naukowych, współuczestnictwo w życiu naukowym Uniwersytetu oraz reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego i jego osiągnięć wobec Władz Uniwersytetu i innych organizacji naukowych. STN prowadzi rejestr kół naukowych działających przy SUM, organizuje konferencje oraz przyznaje nagrody najlepszym studentom.

Gorąco zachęcamy do czynnej współpracy z kołami naukowymi, gdyż zdobyte doświadczenia niewątpliwie zaowocują w przyszłości. Uczestnictwo w konferencjach na szczeblu uczelnianym, ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobyte nagrody i wyróżnienia, a w efekcie zwieńczenie pracy w postaci publikacji stanowi ważny element w życiorysie i naukowej karierze każdego absolwenta.

pl_PLPL