Koła naukowe

Na podstawie Statutu Studenckie Towarzystwo Naukowe SUM zrzesza i rejestruje Studenckie Koła Naukowe utworzone w ramach jednostek organizacyjnych wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Do rejestracji koła konieczne jest jest dostarczenie do Zarządu STN SUM formularza rejestracyjnego Koła przez Opiekuna Koła (poprzez złożenie go we właściwym dziekanacie) do dnia 31 października danego roku akademickiego. Na podstawie złożonych dokumentów Zarząd STN SUM tworzy rejestr Studenckich Kół Naukowych.

Formularz rejestracyjny Studenckiego Koła Naukowego (do pobrania)

Poniżej publikujemy listy Studenckich Kół Naukowych zrzeszonych w Studenckim Towarzystwie Naukowym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2019/20.

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Do dnia 14 września danego roku akademickiego Opiekun Koła składa do właściwego Dziekana sprawozdania z działalności koła.

Formularz sprawozdawczy z działalności Studenckiego Koła Naukowego (do pobrania)

Zaświadczenie o działalności w Studenckim Kole Naukowym (do pobrania)


Na podstawie złożonych dokumentów Studenckie Towarzystwo Naukowe tworzy Ranking Studenckich Kół Naukowych i ma przyjemność wyróżnić i nagrodzić najbardziej zaangażowane Studenkie Koło Naukowe.

W roku akademickim 2018/2019 najwyższe miejsca zajęli:
I miejsceStudenckie Koło Naukowe przy Centrum Medycyny Doświadczalnej (WNMK)
II miejsce – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Rehabilitacji (WNoZK)
III miejsce – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biofizyki (WNF)

Regulamin rankingu Studenckich Kół Naukowych (do pobrania)