Koła naukowe

Na podstawie Statutu Studenckie Towarzystwo Naukowe SUM zrzesza i rejestruje Studenckie Koła Naukowe utworzone w ramach jednostek organizacyjnych wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Do rejestracji koła konieczne jest jest dostarczenie do Zarządu STN SUM formularza rejestracyjnego Koła przez Opiekuna Koła (poprzez złożenie go we właściwym dziekanacie) do dnia 31 października danego roku akademickiego. Na podstawie złożonych dokumentów Zarząd STN SUM tworzy rejestr Studenckich Kół Naukowych.

Formularz rejestracyjny Studenckiego Koła Naukowego (do pobrania)

Poniżej publikujemy listy Studenckich Kół Naukowych zrzeszonych w Studenckim Towarzystwie Naukowym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2020/21.

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Wydział Nauk o Zdrowiu w Kaatowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Do dnia 14 września danego roku akademickiego Opiekun Koła składa do właściwego Dziekana sprawozdania z działalności koła.

Formularz sprawozdawczy z działalności Studenckiego Koła Naukowego (do pobrania)

Zaświadczenie o działalności w Studenckim Kole Naukowym (do pobrania)


Na podstawie złożonych dokumentów Studenckie Towarzystwo Naukowe tworzy Ranking Studenckich Kół Naukowych i ma przyjemność wyróżnić i nagrodzić najbardziej zaangażowane Studenkie Koło Naukowe.

Najwyższe lokaty w rankingu Studenckich Kół Naukowych zajęli:

I MIEJSCE
SKN przy Zakładzie Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii WNoZK

II MIEJSCE
SKN przy Katedrze i Klinice Kardiologii WNoZK

III Miejsce
SKN przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii WNMZ

WYRÓŻNIENIA
SKN przy Zakładzie Zdrowia Publicznego WNoZB

SKN przy Zakładzie Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety WNoZK

SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Patologii Komórki WNMZ

SKN przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej WNF

SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii WNMK

Gratulujemy!

Pełny Ranking Kół

Ranking Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

Ranking Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Ranking Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Ranking Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Ranking Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu


Regulamin rankingu Studenckich Kół Naukowych (do pobrania)

Wyniki Rankingu Studenckich Kół Naukowych za wcześniejsze lata