Koła naukowe

Na podstawie Statutu Studenckie Towarzystwo Naukowe SUM zrzesza i rejestruje Studenckie Koła Naukowe utworzone w ramach jednostek organizacyjnych wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Do rejestracji koła konieczne jest jest dostarczenie do Zarządu STN SUM formularza rejestracyjnego Koła przez Opiekuna Koła (poprzez złożenie go we właściwym dziekanacie) do dnia 31 października danego roku akademickiego. Na podstawie złożonych dokumentów Zarząd STN SUM tworzy rejestr Studenckich Kół Naukowych.

Formularz rejestracyjny Studenckiego Koła Naukowego (do pobrania)

Poniżej publikujemy rejestr Studenckich Kół Naukowych zrzeszonych w Studenckim Towarzystwie Naukowym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2023/24.

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach: Rejestr SKN WNMK
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu: Rejestr SKN WNMZ
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach: Rejestr SKN WNoZK
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu: Rejestr SKN WNF
Filia w Bielsku-Białej: Rejestr SKN FBB
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu:

Do dnia 14 września danego roku akademickiego Opiekun Koła składa do właściwego Dziekana sprawozdania z działalności koła.

Poniżej publikujemy najnowszy ranking Studenckich Kół Naukowych zrzeszonych w Studenckim Towarzystwie Naukowym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
Ranking SKN 22-23

Dokumenty do pobrania:

Formularz sprawozdawczy z działalności Studenckiego Koła Naukowego (do pobrania)

Zaświadczenie o działalności w Studenckim Kole Naukowym (do pobrania)

Regulamin rankingu kół (do pobrania)

Wyniki Rankingu Studenckich Kół Naukowych za wcześniejsze lata

pl_PLPL