Nagroda STN

Studenckie Towarzystwo Naukowe SUM ma przyjemność przyznawać raz w roku Nagrodę im. Profesora Franciszka Kokota dla Nauczycieli Akademickich, którzy w sposób szczególny zasłużyli się działalnością dla Studenckiego Towarzystwa Naukowego, którzy wzorowo wykonuje swoje obowiązki Nauczyciela Akademickiego, cieszą się autorytetem wśród studentów i współpracowników, wyróżniają się w realizacji zadań podejmowanych w ramach działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego i tym samym, w sposób wybitny przyczyniają się do rozwoju i promocji działalności naukowej studentów.

Lista Laureatów: 

2019 Nagroda Honorowa prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec 

2019 prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych 

Pełny regulamin przyznawania nagrody dostępny jest tutaj.