Nagroda STN

Studenckie Towarzystwo Naukowe SUM ma przyjemność przyznawać raz w roku Nagrodę im. Profesora Franciszka Kokota dla Nauczycieli Akademickich, którzy w sposób szczególny zasłużyli się działalnością dla Studenckiego Towarzystwa Naukowego, którzy wzorowo wykonuje swoje obowiązki Nauczyciela Akademickiego, cieszą się autorytetem wśród studentów i współpracowników, wyróżniają się w realizacji zadań podejmowanych w ramach działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego i tym samym, w sposób wybitny przyczyniają się do rozwoju i promocji działalności naukowej studentów.

Lista Laureatów: 

2019 Nagroda Honorowa prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec 

2019 prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych 

2020 Nagroda Honorowa dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz Łoskot

2020 dr hab. n. med. Grażyna Deja

2021 Nagroda Honorowa Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM

2021 dr hab. n. med. Sabina Więcek

2022 Nagroda Honorowa prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko

2023 prof. dr hab. n. med. Justyna Paprocka

Pełny regulamin przyznawania nagrody dostępny jest tutaj.

pl_PLPL