WINTER CASE CUP 2024

Organizator / Organizer: STN SUM
Termin konferencji / Date of the Conference: 15-17.03.2024
Termin wysyłania abstraktów / Abstract deadline: 18.02.2024
Adres e-mail organizatora / Email of the organizer: wintercasecup@365.sum.edu.pl

Strona konferencji / Conference website: https://wintercasecup.sum.edu.pl/
Link do wydarzenia na Facebooku / Link of the Facebook event: https://fb.me/e/1DWfgS5gP
Link do systemu wysyłania abstraktów / Link for the Abstract submission: https://sf.sum.edu.pl/LokGrWE
Regulamin Konferencji / Conference regulations: regulamin Winter Case Cup 2024

Winter Case Cup to coroczna studencka konferencja naukowa łącząca poszerzanie wiedzy medycznej przez prezentacje przypadków klinicznych tzw. „case reports” z uprawianiem sportów zimowych. Konferencja organizowana jest przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w terminie 15-17 marca 2024 na Hali Miziowej (Beskid Śląski). Planowane są sesje plenarne, które będą skoncentrowane na zagadnieniach z zakresu interny, specjalizacji zabiegowych oraz pediatrii. Niemniej jednak, zastrzegamy sobie elastyczność w kwestii tematyki sesji, z możliwością dostosowania jej do zgłaszanych prac.

Zachęcamy do zgłoszeń! Ilość uczestników jest ograniczona!

Ważne daty :
Zamknięcie rejestracji abstraktów/uczestników aktywnych: 18.02.2024
Zamknięcie rejestracji uczestników biernych: 02.03.2024
Ostateczna data płatności: 03.03.2024

Winter Case Cup is an annual student scientific conference combining the development of medical knowledge through the presentation of clinical cases, with the enjoyment of winter sports. The conference is organized by the Student Scientific Association of the Medical University of Silesia in Katowice on 15-17 March 2024 at Hala Miziowa (Silesian Beskid). Plenary sessions will focus on internal medicine, surgical specialties, and pediatrics. However, we reserve flexibility regarding the topics of the sessions, with the possibility of adapting them to the submitted papers.

Submissions are encouraged! The number of participants is limited!

Key deadlines:
Abstract registration deadline/active participants: 18th of February
Passive participation registration deadline: 2nd of March
Payment dealine: 3rd of March

Podsumowanie Walnego Zebrania STN SUM 2023

Podczas Walnego Zebrania Członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego został wybrany nowy skład zarządu STN SUM w Katowicach na kadencję 2023/2025. Dziękujemy serdecznie wszystkim członkom kończącym kadencję za ogrom pracy i czasu oddanego naszej organizacji a jednocześnie nie możemy doczekać się nowych wyzwań czekających tuż za rogiem. Jako nowy zespół damy z siebie wszystko, aby wznieść STN na jeszcze wyższy poziom!

Skład nowego zarządu:

Przewodnicząca: Maria Stec
Zastępcy Przewodniczącej: Kornelia Korzan, Michał Macnar

Członkowie Zarządu:
-Wydział Nauk Medycznych w Katowicach: Paweł Kurzel, Radosław Dutczak
-Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu: Aleksandra Nasiek, Vasyl Behun
-Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach: Wiktoria Śliwka, Mateusz Róg
-Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu: Julia Herbuś, Stanisław Kulejewski
-Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu: Nikola Śmietana, Natalia Wróbel

Nowy ranking kół dostępny jest pod linkiem: Ranking SKN 22-23 oraz w zakładce Koła naukowe

pl_PLPL