• Sponsorzy i Patroni Medialni X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2015
  SIL znak owalny PTFarm sia logo ptk kato logo
 • Sponsorzy i Patroni Medialni X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2015
  ptd logo ptaiit logo podlgad logo
 • Sponsorzy i Patroni Medialni X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2015
  medipagelogotyp med prakt logo logo gornicki  
 • Sponsorzy i Patroni Medialni X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2015
  PTAr biel   wydawnictwo medyk digby logo

III Konferencja Laureatów Diamentowego Grantu

http://sldg.org.pl/nasze-inicjatywy/konferencja/

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Konferencji Laureatów Diamentowego Grantu „Ewolucja nauki – od badań podstawowych do stosowanych”, która odbędzie się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w dniach 16-18 października 2015r.

Certyfikaty

Wszelkie uwagi dotyczące certyfiaktów, prosze kierować do 2.06. na adres mailowy:

UWAGA

UWAGA!!!

Uczestnicy X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych. W  związku  z  organizowaną  przez  Studenckie  Towarzystwo  Naukowe  SUM  w Katowicach  X Międzynarodową i LIV Międzywydziałową Konferencją StudentówUczelni Medycznych, która odbędzie się w dniach 21-22 maja 2015 r. informujemy, iż usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach nastąpi poprzez okazanie wydanegoprzez Komitet Organizacyjny Konferencji certyfikatu uczestnictwa

CONFERENCE’S PLAN

CONFERENCE’S PLAN

THURSDAY, 21ST MAY 2015

7:30 – 8:30 Participant’s registration

9:00 – 12:00 Plenary session – part I

12:00 – 12:30 Break time

12:30 – 16:00 Plenary Session – part II

 

FRIDAY, 22ND MAY 2015

7:00 – 8:00 Participant’s registration

8:30 – 12:30 Plenary session – part I

12:30 – 13:00 Break time

15:30 The official part:

Paweł Lampe M.D., Ph. D. lecture

Ratings announcement

 

PLAN KONFERENCJI

CZWARTEK, 21 MAJ 2015

7:30 – 8:30 Rejestracja uczestników

9:00 – 12:00 Sesje plenarne – część I

12:00 – 12:30 Przerwa

12:30 – 16:00 Sesje plenarne – część II

 

PIĄTEK, 22 MAJ 2015

7:00 – 8:00 Rejestracja uczestników

8:30 – 12:30 Sesje plenarne – część I

12:30 – 13:00 Przerwa

15:30 Część oficjalna:

Wykład Profesora Pawła Lampe „40-letnie doświadczenie w chirurgii przełyku”

Ogłoszenie wyników poszczególnych sesji

facebook

logo konferencja