• Sponsorzy i Patroni Medialni X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2015
  SIL znak owalny PTFarm sia logo ptk kato logo
 • Sponsorzy i Patroni Medialni X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2015
  ptd logo ptaiit logo podlgad logo
 • Sponsorzy i Patroni Medialni X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2015
  medipagelogotyp med prakt logo logo gornicki  
 • Sponsorzy i Patroni Medialni X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2015
  PTAr biel   wydawnictwo medyk digby logo

Spotkanie organizacyjne Koła Okulistycznego

Spotkanie organizacyjne Koła Okulistycznego
przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki SUM
odbędzie się 23 października 2015r. o godzinie 15.00
w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii
na ulicy Ceglanej 35 w Katowicach.
Serdecznie zapraszamy!

Druga Interdyscyplinarna Wrocławska Konferencja Ogólnopediatryczna

Koleżanki i Koledzy!

Mamy przyjemność zaprosić Was na

„Drugą Interdyscyplinarną Wrocławską Konferencję Ogólnopediatryczną”,

która odbędzie się  we Wrocławiu w dniach 20-21 listopada 2015.

W programie  konferencji znajdują się, oprócz interesujących wykładów z zakresu pediatrii i chirurgii dziecięcej,

liczne warsztaty praktyczne (w tym warsztaty laparoskopowe i warsztaty ultrasonografii)

oraz konkurs prac naukowych, w którym przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Wszystkie informacje dotyczące konferencji będą na bieżąco udostępniane

na stronie www.konferencjapediatryczna.edu.pl 

oraz na https://www.facebook.com/events/417991425073011/

 

Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia we Wrocławiu!

VIII Kongres Młodej Farmacji w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Prac Naukowych podczas VIII Kongresu Młodej Farmacji odbywającego się 18.10.2015r.

Poprzez modyfikację regulaminu Konkursu mamy jako organizatorzy na celu zachęcenie szerszego grona młodych naukowców do wzięcia w nim udziału.

Po dokonanych zmianach termin rejestracji i przesyłania abstraktów upływa z dniem 30 września tego roku. Dokładne informacje dotyczące Konkursu, oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na oficjalnej stronie VIII Kongresu Młodej Farmacji w Poznaniu pod adresem http://www.kongres.mf.edu.pl/ .

Udział w Konkursie Prac Naukowych jest bezpłatny, a konkursowicze mają możliwość zdobycia nagród za zajęte miejsca.

 

I Ogólnopolskie Studenckie Forum Onkologiczne

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji - I Ogólnopolskie Studenckie Forum Onkologiczne mamy przyjemność zaprosić członków społeczności akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a w szczególności studentów kierunku lekarskiego zainteresowanych onkologią  do uczestnictwa w tworzeniu tego innowacyjnego projektu.

Inicjatywa Członków oraz Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie adresowana jest do studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i młodych lekarzy oraz studentów z innych uniwersytetów medycznych w Polsce. Przewiduje się 350 miejsc na wykładach. Konferencja odbywać się będzie 28 listopada 2015 roku w Auli B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Księcia Trojdena 2a w Warszawie.

Jest to następny projekt, który ma na celu poszerzenie wiedzy studentów i młodych lekarzy na temat nowotworów złośliwych w Polsce. Niestety, w trakcie studiów nie mamy wystarczającej okazji, aby dokładnie zapoznać się z tematyką onkologiczną, innowacyjnymi sposobami leczenia nowotworów, a przede wszystkim z tematami, które są uznawane za problematyczne, dyskusyjne w środowisku akademickim oraz codziennej praktyce klinicznej (metody diagnostyczne, sposoby terapii).

Program Konferencji został podzielony na 3 sesje tj. sesja chirurgii onkologicznej, sesja onkologii klinicznej oraz sesja przypadków onkologicznych (case reports). Każdej z sesji będzie przewodniczył wybitny pracownik Centrum Onkologii - Instytut.

Nasze zaproszenie przyjęli:

 • Prof. dr hab.n.med. Piotr Rutkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków COI
 • Dr hab.n.med., prof. nadzw. COI Andrzej Rutkowski
 • Dr hab.n.med., prof. nadzw. COI Lucjan Wyrwicz.

W trakcie każdej z sesji po wystąpieniu eksperta zostaną wygłoszone 2-3 prace studenckie (ok. 15 min prezentacji + 5 min na dyskusję) nadesłane przez Studenckie Koła Naukowe działające w obrębie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak i innych uniwersytetów medycznych w Polsce. Wyboru prezentowanych na Konferencji prac studenckich dokona Komisja powołana przez Organizatora z Przewodniczącym Komisji - Opiekunem Naukowym Koła – dr n.med. Tomaszem Olesińskim.

Dla autorów prac zakwalifikowanych do prezentacji na forum Konferencji przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe poświęcone tematyce onkologicznej. Na zakończenie sesji przewidziane jest podsumowanie zaprezentowanych prac w formie komentarza eksperta.

Patronat honorowy nad Konferencją będą sprawować:

 • Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – prof.dr hab.n.med. Krzysztof Warzocha
 • Jego Magnificencja, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof.dr hab.n.med. Marek Krawczyk.
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Prof.dr hab.n.med. Piotr Rutkowski
 • Prodziekan I Wydziału Lekarskiego, Kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM –prof.dr hab.n.med. Barbara Górnicka.

Ponadto uważamy, że równie ważny jest psychospołeczny aspekt choroby nowotworowej. Stąd też Konferencja odbywać się będzie również pod patronatem społecznym tj.:

 • Prezesa Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych – Pana Szymona Chrostowskiego
 • Prezesa Fundacji Rak’ n’ Roll „Wygraj życie” – Pani Kapsydy Kobro.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom i staraniom, uda nam się pokazać, jak ważna jest właściwa diagnostyka oraz leczenie nowotworów złośliwych zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine  (Medycyna oparta na dowodach/faktach).

W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą o popularyzację wśród społeczności akademickiej idei, założeń i programu organizowanej przez nas Konferencji. Ponadto, proszę o przekazanie informacji odnośnie Konferencji do Studenckich Kół Naukowych działających w obrębie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podejmujących tematykę onkologiczną.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych członków społeczności akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do udziału w Konferencji w charakterze słuchacza, ale nade wszystko jeszcze raz gorąco zachęcam do przygotowania prac studenckich , które mogą być zaprezentowane na forum Konferencji.

Uczestnicy Konferencji otrzymają zestaw konferencyjny zawierający m.in. certyfikat uczestnictwa, materiały biurowe z logo uczelni.

http://1osfo2015.wix.com/osfo2015

Przybądźcie, a na pewno nie będziecie żałować!

2nd Lublin International Medical Congress

 

W imieniu Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mamy zaszczyt zaprosić na konferencję naukową „2nd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors – Different faces of surgery”, która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2015r. Tematyka wykładów oraz warsztatów skupia się przede wszystkim na problematyce chirurgicznej, jednak organizowane sesje dotyczą wszystkich dziedzin medycyny.


Rejestracja uczestników trwa od 01.09.2015 do 01.11.2015.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na naszej stronie internetowej:
http://www.stncongress.umlub.pl/

Lub fanpage/u konferencji:
https://www.facebook.com/2ndLIMC
Serdecznie zapraszamy.

facebook

logo konferencja