• Sponsorzy i Patroni Medialni IX Międzynarodowej i LIII Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2014
  SIL glaxo nutri center borgis
 • Sponsorzy i Patroni Medialni IX Międzynarodowej i LIII Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2014
  polskie towarzystwo farmaceutyczne societas chirurgum polonorum mediteka
 • Sponsorzy i Patroni Medialni IX Międzynarodowej i LIII Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2014
  Polonorum Societas SIA medpharm polska ptd
 • Sponsorzy i Patroni Medialni IX Międzynarodowej i LIII Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2014
  medycyna praktyczna tvp katowice wydawnictwo medyk psp

Dołącz do STN'u

11 grudnia 2014 roku w auli im prof. Zahorskiego na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się pierwsza, zorganizowana przez Zarząd STN Konferencja pt.: "Dołącz do STN!". Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 

Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda,

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. hum. Lesław Niebrój

Kurator STN prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec.

Była to nowa inicjatywa Zarządu mająca na celu promocję organizacji jaką jest Studenckie Towarzystwa Naukowe oraz pokazanie wszystkim studentom Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego możliwości jakie daje działalność naukowa.

Wykład honorowy, pt.: "Analiza danych w medycznych badaniach naukowych" poprowadził Dziekan WLK prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda

Walne Zebranie Członków Studenckich Kół Naukowych

Szanowni Państwa, Zarząd STN SUM w Katowicach informuje, że Walne Zebranie Członków Studenckich Kół Naukowych odbędzie się 26 listopada o godzinie 16:00 w Sali Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowe informacje dotyczące planu zebrania zostaną rozesłane w tym tygodniu Opiekunom i Przewodniczącym SKN.

facebook

logo konferencja