• Sponsorzy i Patroni Medialni X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2015
  SIL znak owalny PTFarm sia logo ptk kato logo
 • Sponsorzy i Patroni Medialni X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2015
  ptd logo ptaiit logo podlgad logo
 • Sponsorzy i Patroni Medialni X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2015
  medipagelogotyp med prakt logo logo gornicki  
 • Sponsorzy i Patroni Medialni X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2015
  PTAr biel   wydawnictwo medyk digby logo

UWAGA

UWAGA!!!

Uczestnicy X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych. W  związku  z  organizowaną  przez  Studenckie  Towarzystwo  Naukowe  SUM  w Katowicach  X Międzynarodową i LIV Międzywydziałową Konferencją StudentówUczelni Medycznych, która odbędzie się w dniach 21-22 maja 2015 r. informujemy, iż usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach nastąpi poprzez okazanie wydanegoprzez Komitet Organizacyjny Konferencji certyfikatu uczestnictwa

CONFERENCE’S PLAN

CONFERENCE’S PLAN

THURSDAY, 21ST MAY 2015

7:30 – 8:30 Participant’s registration

9:00 – 12:00 Plenary session – part I

12:00 – 12:30 Break time

12:30 – 16:00 Plenary Session – part II

 

FRIDAY, 22ND MAY 2015

7:00 – 8:00 Participant’s registration

8:30 – 12:30 Plenary session – part I

12:30 – 13:00 Break time

15:30 The official part:

Paweł Lampe M.D., Ph. D. lecture

Ratings announcement

 

PLAN KONFERENCJI

CZWARTEK, 21 MAJ 2015

7:30 – 8:30 Rejestracja uczestników

9:00 – 12:00 Sesje plenarne – część I

12:00 – 12:30 Przerwa

12:30 – 16:00 Sesje plenarne – część II

 

PIĄTEK, 22 MAJ 2015

7:00 – 8:00 Rejestracja uczestników

8:30 – 12:30 Sesje plenarne – część I

12:30 – 13:00 Przerwa

15:30 Część oficjalna:

Wykład Profesora Pawła Lampe „40-letnie doświadczenie w chirurgii przełyku”

Ogłoszenie wyników poszczególnych sesji

Znajomości podstaw EKG wśród studentów medycyny w Polsce

Szanowni studenci!
 Zwracamy się do Państwa z prośbą o poświęcenie 20 minut swojego
 cennego czasu na udział w badaniu, które dotyczy umiejętności
 oceny zapisów badania elektrokardiograficznego (EKG) przez studentów
 polskich uczelni medycznych.

 Nie jest to kolejna, nudna, długa, nikomu niepotrzebna ankieta.
 Nasze badanie ma formę interaktywnego quizu podczas którego
 będziecie mieli Państwo okazję zmierzyć się z jedną z pięt
 Achillesowych studentów medycyny - interpretacją EKG.
http://ekg.badanie.net/ [1] [1]

 Badanie będzie składało się z dwóch etapów:
 - krótkiej ankiety, która pozwoli na uzyskanie podstawowych danych
 charakteryzujących badaną grupę,
 - 19 zestawów starannie wyselekcjonowanych elektrokardiogramów
 podzielonych na 3 bloki (pytania otwarte oraz zamknięte z limitem
 czasowym 90s).

 Państwa zadaniem będzie samodzielna ocena wyników badania
 elektrokardiograficznego i udzielenie poprawnych odpowiedzi na zadane
 Państwu pytania. Badanie jest w pełni anonimowe. Po zakończeniu
 badania prawidłowe odpowiedzi zostaną udostępnione publicznie.
 Ankieta znajduje się po linkiem:
http://ekg.badanie.net/ [1] [2]

 Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu
 Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Serca i Naczyń
 przy Instytucie Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
 Medicum w Krakowie.

 

 

facebook

logo konferencja