Informacje dla Studenckich Kół Naukowych

Mamy przyjemność poinformować, że w roku akademickim 2018/19 najwyżej w rankingu Studenckich Kół Naukowych uplasowały się:
I miejsce – Studenckie Koło Naukowe przy Centrum Medycyny Doświadczalnej (WNMK)
II miejsce – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Rehabilitacji (WNoZK)
III miejsce – Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biofizyki (WNF)

Jednocześnie informujemy, że decyzją Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM w Katowicach uległ zmianie Regulamin Rankingu SKN. Od bieżącego roku akademickiego suma punktów będzie dzieloną wyłącznie przez liczbę członków koła w sprawozdaniu końcowym.

Ponadto Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego uchwalił Regulamin Przyznawania Dofinansowań Wyjazdów na rok kalendarzowy 2020.

Zaktualizowane dokumenty znajdują się we właściwych zakładkach.

pl_PLPL