Studencka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Współczesne Wyzwania Żywieniowe w Praktyce Pediatrycznej” 2021

Organizator: Studenckie Koło naukowe przy Katedrze i Klinice Pediatrii w Katowicach

Termin nadsyłania abstraktów: 05.05.2021r
Termin konferencji: 22.05.2021r
Adres mailowy organizatora: klinikapediatrii@sum.edu.pl

Konferencja odbędzie się na platformie Zoom

Link do strony Konferencji: http://wyzwaniapediatryczne.sum.edu.pl/index.php

Książka streszczeń
Lista laureatów

Jeżeli nie wyrażasz zgody na publikację danych osobowych na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach możesz zgłosić żądanie ich usunięcia na adres zarzad.stn.sum@gmail.com.