Silesia International Surgical Congress 2022

Organizator: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Propedeutyki Chirurgii Katedry Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych, Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Termin nadesłania abstraktów: 16.04.2022
Termin konferencji:  23.04.2022
Adres mailowy organizatora: mbichalska@sum.edu.pl

Link do strony Konferencji:  https://konfmed.sum.edu.pl

Książka streszczeń
Lista laureatów 

Jeżeli nie wyrażasz zgody na publikację danych osobowych na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach możesz zgłosić żądanie ich usunięcia na adres zarzad.stn.sum@gmail.com.