Ranking kół naukowych

W roku akademikim 2018/2019 w Rankingu Kół Naukowych najwyższe miejsca zajęły:

1. miejsce: SKN przy Centrum Medycyny Doświadczalnej (WNMK)

2. miejsce: SKN przy Katedrze i Klinice Rehabilitacji (WNoZK)

3. miejsce: SKN przy Katedrze i Zakładzie Biofizyki (WNM)

Serdeczne gratulujemy Studentom i opiekunom zwycięskich kół.

Regulamin Rankingu Kół naukowych znajduje się tutaj