SZKOLENIA BLS AHA - PROJEKT POWER

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Gorąco zachęcamy do udziału w kursach pierwszej pomocy z zakresu BLS organizowanych w ramach projektu POWER.
Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma oficjalny imienny certyfikat American Heart Association uznawany obecnie w ponad 70 krajach na świecie.


Uczestnikiem szkolenia może być student/ka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ostatniego i przedostatniego roku jednolitych, nieodpłatnych studiów na kierunkach: lekarski, lekarsko – dentystyczny, prowadzonych w języku polskim oraz ostatnich i przedostatnich lat nieodpłatnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w języku polskim.

Kursy będą prowadzone przez cały rok akademicki.
Zapisy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej CDiSM:
http://cdism.sum.edu.pl/podstrony-projektu-power/szkolenia-i-konferencje/