• Sponsorzy i Patroni International Medical Congress of Silesia 2019preview

  • Sponsorzy i Patroni International Medical Congress of Silesia 2019
    preview

WALNE ZEBRANIE STN 2017

Szanowni Państwo,

 

Działając na podstawie Uchwały nr 18/2017 Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mam zaszczyt zaprosić do udziału w Walnym Zebraniu Członków STN SUM w Katowicach, które odbędzie się w dniu 21.11.2017 r. o godzinie 16.00 w Sali 113 w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM ul. Medyków 8B w Katowicach Ligocie.

Zarząd STN SUM w Katowicach przypomina, iż na podstawie
§13 ust. 8 pkt. 1 Statutu STN „do Obowiązków Przewodniczącego SKN-u należy uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków STN. W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się na Walnym Zebraniu Członków wyznacza swojego zastępcę spośród członków SKN-u”. 

Uprzejmie prosimy o stawienie się na Walne Zebranie Członków STN SUM w Katowicach wraz z legitymacją studencką o godzinie 15.30. Każdy Członek uprawniony do głosowania otrzyma elektroniczny pilot w celu usprawnienia przebiegu obrad. Osoby, które chciałyby kandydować do Zarządu STN SUM w Katowicach ze względów organizacyjnych prosimy o informację do 19.11.2017 roku.

Obecność Przewodniczących Studenckich Kół Naukowych obowiązkowa. W związku z powyższym osoby uczestniczące w Walnym Zebraniu Członków STN SUM w Katowicach otrzymają usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach odbywających się w czasie trwania zebrania.

Zapraszamy serdecznie

 

facebook

MEDtube2

 

biotechnologia-logo

 

  

top dlastudenta 2